14
September
2020

Municipal bond (muni) /

Komunální (municipální) dluhopis

Business Term of the Day

Definition

Municipal bonds (munis) are bonds issued by governmental entities below the national level.

Example sentence

Faced with a deficit and bridges badly in need of repair, the town of Hothswait decided to hold a referendum to let its residents decide whether to issue municipal bonds to cover the costs.

Comment

Munis are issued by local governments to raise funding for such projects as highways, schools, and sewer systems. In most jurisdictions, income from such bonds is exempt from taxes making them an attractive investment. They can be divided into the two most common types: general obligation bonds (which the issuer secures with its power to tax) and revenue bonds (which are secured by specific revenue streams and may not be guaranteed if said revenue stops). As munis are not secured by specific assets, the risk involved in a given issue is established by its issuer’s credit rating.

Definice

Komunální neboli municipální dluhopisy jsou dluhopisy vydávané státními subjekty na nižší než národní úrovni.

Příklad použití ve větě

Tváří v tvář deficitu a mostům, které nutně potřebovaly opravit, se město Hothswait rozhodlo uspořádat hlasování o tom, jestli vydat municipální dluhopisy a tím pokrýt náklady.

Poznámka

Komunální dluhopisy (i v češtině nazývané muni bondy) jsou vydávané místními samosprávami pro získání prostředků na projekty jako dálnice, školy a kanalizace. Ve většině jurisdikcí je příjem z těchto dluhopisů osvobozen od daní, což z nich dělá přitažlivé investice. Je možné je rozdělit na dva nejčastější typy: dluhopisy zajištěné schopností emitenta vybírat daně a příjmové dluhopisy, které jsou zajištěné konkrétními toky příjmů a nemusí být garantovány, pokud tento příjem skončí. Jelikož muni bondy nejsou zajištěny konkrétními aktivy, riziko související s danou emisí se stanoví úvěrovým ratingem emitenta.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us