1
December
2020

Mutual fund /

Podílový fond

Business Term of the Day

Definition

Mutual funds are a means for investors to pool resources to invest in securities under professional management.

Example sentence

ACME offers investors a variety of mutual funds to choose from, with the RoadRun Dividend Fund as its strongest performer this year.

Comment

Mutual funds are seen as offering the opportunity for all investors to share in a diversified portfolio, no matter how much they have to invest. A fund other than an index fund is managed by a registered fund manager who receives remuneration for management through fees. Each mutual fund has defined objectives that determine the type of securities in which it invests (e.g., money market instruments, bonds, or equities). Investors participate in mutual funds by buying shares in the fund, which are generally priced at the net asset value (NAV) per share. Mutual funds may be open-ended funds, meaning they enable investors to sell back their shares at any point. Closed-ended funds do not buy back their shares, though these shares may be traded on a secondary market after their initial public offering (IPO), similarly as an exchange-traded fund (ETF).

Definice

Podílový fond je způsob, kterým mohou investoři sdružovat zdroje pro investice do cenných papírů s profesionálním vedením.

Příklad použití ve větě

ACME nabízí investorům na výběr různé podílové fondy, přičemž jejich RoadRun Dividend Fund má letos nejvyšší výkon.

Poznámka

Podílové fondy jsou vnímány jako příležitost pro všechny investory podílet se na diverzifikovaném portfoliu bez ohledu na to, kolik musí investovat. Fondy, kromě indexových fondů, jsou spravovány registrovanými manažery fondů, kteří získávají odměnu za řízení prostřednictvím poplatků. Každý podílový fond má definované cíle, které stanoví, do jakého typu cenných papírů investuje (např. instrumenty peněžního trhu, dluhopisy nebo akcie). Investoři se podílejí na podílových fondech nákupem akcií fondu, jejichž cena se obecně stanoví jako čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii. Podílové fondy mohou být otevřené fondy, což znamená, že umožňují investorům kdykoli odprodat jejich akcie. Uzavřené fondy neodkupují své akcie, ačkoli jejich akcie může být možné obchodovat na sekundárním trhu po jejich primární emisi akcií (IPO), podobně jako u burzovně obchodovaných fondů (ETF).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us