23
November
2015

Native advertising /

Nativní reklama

Business Term of the Day

Definition

Native advertising is a kind of advertising, often presented online, that endeavors to match the form and function of the other media on the platform upon which it is presented.

Example sentence

With the rise of ad-blocking software and consumers’ unwillingness to click on obvious ads, more and more companies are turning to native advertising to try and reach new customers.

Comment

Native advertising is designed to blend in with the rest of the website or other platform. An example would be a company paying for a news article related to a product or service it is trying to sell (e.g., a dairy farmers’ organization paying for an article about baking foods containing substantial amounts of butter and cream). Native advertising must be integrated into the host’s platform while still containing some indication it was paid for. Similar terms include sponsored content (a type of native advertising) and advertorials (long used in print media).

Definice

Nativní reklama je druh reklamy, často publikovaný online, který se snaží mít stejnou formu a funkci jako ostatní média platformy, na které je publikovaná.

Příklad použití ve větě

S nárůstem softwaru blokujícího reklamy a neochoty spotřebitelů klikat na očividné reklamy se čím dál více společností snaží oslovit nové zákazníky pomocí nativní reklamy.

Poznámka

Nativní reklama je navržena tak, aby splývala se zbytkem webu nebo jiné platformy. Například společnost, která platí za novinový článek související s produktem nebo službou, kterou se snaží prodávat (např. organizace chovatelů mléčného dobytka, která si zaplatí článek o pečení jídel s vysokým obsahem másla a smetany). Nativní reklamu je potřeba integrovat do hostitelské platformy a zároveň musí obsahovat nějaké označení toho, že je placená. Obdobnými termíny jsou placený obsah (což je typ nativní reklamy) a advertorial (placené články, které se už dlouho používají v tištěných médiích).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us