27
July
2022

Near-field Communication /

Blízkopolní komunikace

Business Term of the Day

Definition

Near-field communication (NFC) is a wireless connection technology enabling contactless card payments and short-range communication of devices such as smartphones, laptops, wearable technologies, and many others.

Example sentence

When I first saw the message “enable NFC in your device” on my new smartphone, I had no idea what that was about.

Comment

NFC transmits data through electromagnetic field induction rather than radio waves and no power source is needed to do so (consider for example a payment card). In order for NFC to work, both communicating devices must contain an NFC chip or NFC tag and must be either touching or no more than 10 centimeters apart from each other. The principal of such communication is based in radio-frequency identification (RFID), but the induction field fades quicker than do radio waves. That makes NFC connection safer. What’s more, for contactless payments an NFC-enabled card generates a new authentication code for each transaction without revealing the card details. NFC was created for the payment card industry and the first NFC-phone was introduced by Nokia in 2007. Today, we use NFC to open car doors, connect to Bluetooth headphones, share files, and pay bus fare.

Definice

Blízkopolní komunikace (NFC) je technologie bezdrátového připojení, jež umožňuje bezkontaktní platby kartou a komunikaci na krátkou vzdálenost přístrojům jako jsou chytré telefony, notebooky, nositelné technologie a další.

Příklad použití ve větě

Když jsem na svém novém chytrém telefonu poprvé viděl zprávu „povolte NFC ve svém zařízení“ neměl jsem tušení, o co jde.

Poznámka

Při blízkopolní komunikaci se data nepřenášejí radiovými vlnami, ale skrze elektromagnetické indukční pole, a není potřeba žádný zdroj energie (vezměte třeba platební kartu). Aby NFC fungovalo, obě komunikující zařízení musejí obsahovat NFC čip nebo NFC tag a musejí se buďto dotýkat nebo být maximálně deset centimetrů od sebe. Princip takové komunikace se zakládá na identifikaci na rádiové frekvenci (RFID), nicméně indukční pole slábne rychleji než rádiové vlny. Tím je NFC připojení bezpečnější. Navíc, v případě bezkontaktních plateb, generuje karta vybavená NFC nový ověřovací kód pro každou transakci, aniž by u toho odhalila podrobnosti o kartě. NFC vzniklo pro oblast platebních karet a první telefon s NFC uvedla v roce 2007 Nokia. Dnes NFC používáme k otevírání dveří aut, připojení k Bluetooth sluchátkům, ke sdílení souborů i placení jízdného v autobusu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us