6
May
2020

Negative interest rate /

Záporná úroková sazba

Business Term of the Day

Definition

The existence of a negative interest rate essentially means that lenders are paying borrowers to use the lenders’  money rather than to earning interest on those funds.

Example sentence

As a result of the covid-19 pandemic, on 25 March 2020, the U.S. federal government’s short-term treasury bills were “earning” a negative interest rate for the first time, and the interest rate has continued to be around zero ever since.

Comment

Negative interest rates may occur in times of economic downturn when the economy is slowing, people are spending less, production is falling, and unemployment is rising as a result. There exists a risk that such a situation can deteriorate further into a deflationary spiral, and, in an effort to boost the economy, central banks sometimes use monetary incentives such as lowering interest rates (even to zero or below zero) to support lending and spending. Some economists argue, however, that even though monetary expansion boosts consumption in normal times it may not do so in times of crises. The reason for this is that in a recession people tend to buy and hold assets that are less risky and more liquid and, as very low interest rates spread through the whole economy as a result of such monetary policy, the opportunity cost of holding cash is low and people tend to save rather than spend money. This situation is sometimes referred to as a liquidity trap.

Definice

Existence negativní úrokové sazby v podstatě znamená, že půjčující platí vypůjčitelům za to, že využívají jejich peněz místo toho, aby na nich vydělávali úrok.

Příklad použití ve větě

Následkem pandemie covid-19 „vydělávaly“ krátkodobé pokladniční poukázky federální vlády Spojených států dne 25. března 2020 poprvé zápornou úrokovou sazbu a od té doby se úroková sazba pohybuje okolo nuly.

Poznámka

Záporné úrokové sazby se mohou objevit v časech ekonomického poklesu, když ekonomika zpomaluje, lidé méně utrácejí, produkce klesá a nezaměstnanost v důsledku toho roste. Rizikem takové situace je, že se bude dále zhoršovat a nastartuje deflační spirálu. Ve snaze o oživení ekonomiky používají někdy centrální banky monetárních pobídek jako je snižování úrokových měr (dokonce na nulu nebo pod nulu), aby podpořili půjčování a utrácení. Někteří ekonomové nicméně argumentují, že ačkoli monetární expanze podpoří spotřebu v „normálních“ časech, v době krize tomu tak být nemusí. Důvodem je to, že během recese mají lidé tendenci kupovat a držet aktiva, která jsou méně riziková a hodně likvidní, a s tím, jak se v důsledku této monetární politiky velmi nízké úrokové sazby rozšíří v celé ekonomice, jsou i náklady příležitosti držení hotovosti nízké and lidé proto raději spoří než utrácejí. Této situaci se někdy říká past likvidity.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us