29
October
2020

Net asset value (NAV) /

Čistá hodnota aktiv (NAV)

Business Term of the Day

Definition

A collective investment entity’s NAV is the total value of its assets minus its liabilities.

Example sentence

Although some of the securities within its portfolio gained substantially in value, ACME Fund financed purchase of additional securities by taking on debt, meaning its NAV has remained nearly unchanged.

Comment

NAV is commonly used for open-ended investment funds, calculated as all assets within a fund’s portfolio less any liabilities and often divided by shares outstanding to determine the NAV per share. For such funds, the NAV is generally calculated once per trading day and is used to determine the fund’s share price.

Definice

NAV daného subjektu kolektivního investování je celková hodnota jeho aktiv po odečtení závazků.

Příklad použití ve větě

Přestože některé cenné papíry v portfoliu ACME Fund výrazně získaly na hodnotě, fond financoval koupi dalších cenných papírů přijetím dluhu, takže jeho NAV zůstala téměř beze změny.

Poznámka

Označuje se také jako čistý obchodní majetek nebo čisté obchodní jmění. NAV se běžně se používá pro otevřené investiční fondy, kde se vypočítává jako součet všech aktiv v portfoliu fondu mínus součet všech závazků, a často se dělí počtem akcií v oběhu pro stanovení NAV na akcii. Pro tyto fondy se NAV obecně vypočítává jednou za den obchodování a používá se pro stanovení ceny akcií fondu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us