7
September
2021

Networking /

Networking

Business Term of the Day

Definition

The term networking refers to building contacts and exchanging information with people who share a particular common interest.

Example sentence

An informal networking event that followed after the conference on cellular immunity was a great opportunity to meet and get to know the real experts from the field.

Comment

In business, the word networking is usually used in the context of shared professional interests. Professionals from specific fields meet to create networks of contacts, find out about events and trends in their fields, and learn about potential employment opportunities. The most common business networking events are trade shows and conferences organized to encourage future business exchange among participants. Networking also works online, however, such as through the various popular networking blogs and sites, like LinkedIn. People also network for other reasons, such as sharing common hobbies or beliefs or because they went to the same school.

Definice

Pojem networking označuje navazování kontaktů a výměnu informací s lidmi, kteří sdílejí nějaký konkrétní společný zájem.

Příklad použití ve větě

Neformální networkingové setkání, které následovalo po konferenci o buněčné imunitě, bylo skvělou příležitostí k setkání a seznámení se s opravdovými odborníky z oboru.

Poznámka

V oblasti podnikání se slovo networking obvykle používá v souvislosti se sdílením odborných zájmů. Profesionálové z konkrétních oborů se setkávají, aby vytvořili sítě kontaktů, dozvěděli se o událostech a trendech v oboru a také o potenciálních pracovních příležitostech. Nejběžnějšími obchodními networkingovými akcemi jsou veletrhy a konference pořádané s cílem podpořit budoucí obchodní výměnu mezi účastníky. Networking však funguje i online díky řadě populárních networkingových blogů a stránek jako je LinkedIn. Lidé navazují kontakty i z jiných než pracovních důvodů, například proto, že sdílejí společné koníčky, přesvědčení nebo proto, že chodili do stejné školy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us