13
June
2019

Nonbank banking /

Nebankovní bankovnictví

Business Term of the Day

Definition

Nonbank banking encompasses a range of banking functions that are provided by nonbank financial institutions.

Example sentence

The planned amendment of the financial services act will bring stricter oversight of nonbank banking.

Comment

Financial institutions that do not have a full banking license are classified as nonbank banks or nonbank financial institutions, and they may perform some basic banking functions such as providing loans, insurance, and currency exchange. Nonbank banking also includes specialized functions such as brokering, market-making, and risk-pooling. Nonbank banking has seen substantial increase in recent years, with automotive, retail and other companies offering their own financial products such as leasing and credit cards. Some nonbank financial institutions may also offer alternative financial services such as payday loans and pawning.

Definice

Nebankovní bankovnictví zahrnuje řadu funkcí bankovnictví, které jsou poskytovány nebankovními institucemi.

Příklad použití ve větě

Plánovaná novela zákona o finančních službách přinese přísnější dohled nad nebankovním bankovnictvím.

Poznámka

Finanční instituce, které nemají plnou bankovní licenci, se klasifikují jako nebankovní banky nebo nebankovní finanční instituce, a mohou vykonávat některé základní funkce bank jako poskytování půjček, pojištění a směnárenství. Nebankovní bankovnictví také zahrnuje specializované funkce jako je makléřství, tvorba trhu a sdílení rizik. Nebankovní bankovnictví zaznamenalo v posledních letech výrazný nárůst s tím, jak automobilové, maloobchodní a další společnosti nabízejí své vlastní finanční produkty jako je leasing a kreditní karty. Některé nebankovní instituce mohou také nabízet alternativní finanční služby, jako jsou půjčky do výplaty a zastavování.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us