2
June
2017

Nondisclosure agreement (NDA) /

Dohoda o zachování mlčenlivosti

Business Term of the Day

Definition

A nondisclosure agreement is a contract binding one party not to divulge the other party’s sensitive information.

Example sentence

Mrs. Robinson claimed she did not breach the NDA with GoWell Ltd. because the information she provided in the interview was already publicly available.

Comment

NDAs are most commonly concluded between employer and employee in order to protect the employer’s trade secrets. They are also used between suppliers and customers, partners in a joint venture, and in other situations where it is necessary to share critical information while also preventing it from being leaked to third parties. Another way for companies to protect their information from being exploited by competitors is by including noncompete clauses in employment contracts.

Definice

Dohoda o zachování mlčenlivosti je smlouva, která zavazuje jednu stranu nevyzradit citlivé informace druhé strany.

Příklad použití ve větě

Paní Robinsonová tvrdila, že neporušila dohodu o zachování mlčenlivosti s GoWell Ltd., protože informace, které poskytla v rozhovoru, již byly veřejně dostupné.

Poznámka

I v češtině se používá zkratka NDA. Tyto dohody nejčastěji uzavírá zaměstnavatel a zaměstnanec pro ochranu obchodních tajemství zaměstnavatele. Jsou také používány mezi dodavateli a odběrateli, partnery ve společném podniku a v dalších situacích, kde je nezbytné sdílet zásadní informace a zároveň zabránit v jejich šíření třetím stranám. Jedním z dalších způsobů, jak společnosti ochraňují své informace před jejich zneužitím konkurencí, je vložení konkurenčních doložek do zaměstnaneckých smluv.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us