27
August
2018

Nonpublic information /

Neveřejné informace

Business Term of the Day

Definition

Nonpublic information is information about a company that can be expected to affect that company’s share price and that is not publicly available.

Example sentence

At the end of the meeting, the managers were reminded that they are now in possession of nonpublic information and thus may not trade in Bio-Gene’s shares until the annual report will be published.

Comment

Trading on the basis of material nonpublic information (also termed insider information) is called insider trading and is illegal in well-developed and well-regulated capital markets. To ensure fair trading conditions, insider trading laws prohibit anyone who possesses material insider information from trading in the related securities. Examples of nonpublic information include knowledge of upcoming large deals, legal troubles or settlements, spin-offs or mergers, and substantially positive or negative news regarding the commercial potential of a company’s existing or intended products.

Definice

Neveřejné informace jsou informace o společnosti, u kterých lze očekávat, že ovlivní cenu jejích akcií a které nejsou veřejně dostupné.

Příklad použití ve větě

Na konci jednání byli manažeři upozorněni, že mají nyní neveřejné informace, a tedy nesmí obchodovat s akciemi společnosti Bio-Gene až do vydání výroční zprávy.

Poznámka

Obchodování na základě podstatných neveřejných informací (také nazývaných interní informace) se nazývá obchodování zainteresovaných stran a na rozvinutých a dobře regulovaných kapitálových trzích je nelegální. Pro zajištění spravedlivých obchodních podmínek zákony o obchodování zainteresovaných osob zakazují komukoli, kdo má podstatné neveřejné informace, obchodovat se souvisejícími cennými papíry. Příklady neveřejných informací zahrnují vědomosti o nadcházejících velkých obchodech, právních potížích nebo vyrovnáních, rozdělení nebo sloučení společnosti, a podstatné pozitivní nebo negativní zprávy ohledně obchodního potenciálu stávajících nebo zamýšlených produktů společnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us