23
February
2023

Nonrecurring item /

Neopakující se položka

Business Term of the Day

Definition

A nonrecurring item is an item in a company’s income statement that occurs irregularly.

Example sentence

Although the results for 2017 look great, you should bear in mind that they include the sale of the old warehouse, which is a nonrecurring item.

Comment

Nonrecurring items may involve nonrecurring expenses or revenues, such as certain capital expenditures or revenues from selling off assets. In contrast, recurring items are regular expenses or revenues which a company expects to occur regularly. When nonrecurring items are excluded from the financial accounting (in theory to present a more realistic picture of the accounting period’s operating performance), it is important for management to inform readers of the financial statements what has been excluded and why. In fact, misrepresenting recurring items as nonrecurring ones (and, more rarely, vice versa) is an approach used by certain companies as part of creative accounting.

Definice

Neopakující se položka je položka ve výsledovce společnosti, která se vyskytuje nepravidelně.

Příklad použití ve větě

Přestože výsledky za rok 2017 vypadají skvěle, měli byste si uvědomit, že zahrnují prodej starého skladiště, což je neopakující se položka.

Poznámka

Neopakující se položky mohou zahrnovat neopakující se výdaje i výnosy, jako například určité kapitálové výdaje resp. výnosy z prodeje aktiv. Oproti tomu, opakující se položky jsou pravidelné výdaje nebo výnosy, u kterých společnost předpokládá, že se budou vyskytovat pravidelně. Když jsou neopakující se položky vyloučeny z finančního účetnictví (což má teoreticky představit realističtější obraz výkonnosti za účetní období), je důležité, aby management informoval čtenáře o tom, co bylo vyloučeno a proč. Ve skutečnosti nesprávné vykazování opakujících se položek jako neopakující se (a méně často naopak) je přístup, který některé společnosti využívají coby součást kreativního účetnictví.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us