25
June
2020

Null and void /

Neplatný a neúčinný

Business Term of the Day

Definition

The legal term “null and void” means not valid and having no effect.

Example sentence

The court found that Ms. Draper had been appointed to the office improperly, rendering all decisions she had made while in office null and void.

Comment

The term conveys both invalidity (meaning lacking the proper authority in some way) and ineffectiveness (meaning people are not bound by it). Some critics view the two words as synonyms and the entire phrase as a legal doublet, which is a common feature of English legal language where two nearly synonymous words are paired (e.g., law and order and will and testament). Such commentators often call for such doublets to be avoided due to redundancy. Others claim that in this case there is a distinction between the two words, with null meaning never having had any effect (also known as void ab initio) and void meaning having no effect in the future. In either case, a clear distinction should be drawn with voidable, which means having effect at the time of writing but capable of being made void.

Definice

Právní termíny „neplatný“ a „neúčinný“ znamenají, že něco nemá žádnou platnost resp. účinnost.

Příklad použití ve větě

Soud shledal, že paní Draperová byla jmenována do funkce neoprávněně a kvůli tomu jsou všechna rozhodnutí, která ve funkci učinila, neplatná a neúčinná.

Poznámka

Anglický termín „null and void“ označuje jak neplatnost (tzn. určitý nedostatek oprávněnosti), tak neúčinnost (tzn. lidé tím nejsou vázáni). Někteří kritici považují obě slova v anglickém termínu jako synonymní a celou frázi za takzvanou právní dubletu (termín v češtině nepoužívaný), což je běžný prvek právnické angličtiny, kdy dojde ke spárování dvou téměř synonymních slov (např. právo a pořádekwill and testament – závěť). Tito komentátoři často požadují, aby se tyto dublety nepoužívaly kvůli redundanci. Jiní tvrdí, že v tomto případě je mezi těmito dvěma slovy je rozdíl, kdy slovo „null“ znamená, že daná věc nikdy neměla žádný účinek (známé také jako od počátku neplatné), a slovo „void“ znamená, že nebude mít žádný účinek v budoucnu. V angličtině se tento termín někdy nesprávně zaměňuje se slovem voidable, které znamená aktuálně platný, ale s možností zrušení v budoucnu (tedy zrušitelný).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us