1
October
2021

Nutraceutical /

Nutraceutikum

Business Term of the Day

Definition

Nutraceuticals are foods and dietary supplements providing some medical benefit or drugs derived from food.

Example sentence

ACME launched a new nutraceutical – peanut butter with the RunRun active ingredient.

Comment

When a nutraceutical is a foodstuff, it can also be called a functional food. A nutraceutical may also be categorized as a novel food, although this can more broadly refer also to newly found or transformed foods or foods from genetically modified organisms. A related term, cosmeceutical refers to cosmetics with medical benefits. As with nutraceuticals, however, although such products are often marketed as being physiologically beneficial, the actual benefits may be negligible. When only a small amount of an active ingredient is used for such promotion, this is termed angel dusting.

Definice

Nutraceutika jsou potraviny a potravinové doplňky, které poskytují určitý medicínský prospěch, nebo léky odvozené z potravin.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME uvedla na trh nové nutraceutikum – arašídové máslo s aktivní složkou přípravku RunRun.

Poznámka

Když je nutraceutikum poživatinou, může se nazývat také funkční potravina. Nutraceutikum také může spadat do kategorie potravin nového typu, ačkoli ta může šířeji označovat také nově nalezené nebo pozměněné jídlo, nebo jídlo z geneticky modifikovaných organismů. Související termín kosmeceutika označuje kosmetiku se zdravotními přínosy, Stejně jako u nutraceutik jsou však tyto produkty často pouze propagovány jako fyziologicky prospěšné zatímco jejich skutečné přínosy mohou být zanedbatelné. Když se pro takovou propagaci používá jen malé množství aktivní složky, nazývá se to angel dusting.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us