22
September
2023

Obsolete inventory /

Neprodejné zásoby

Business Term of the Day

Definition

Obsolete inventory refers to goods in stock that are at the end of their useful lives and can no longer be sold.

Example sentence

Despite all sorts of marketing techniques, RBC Industries has for several years been unable to sell its once-popular goods and the company is now facing financial difficulties due to its large amount of obsolete inventory.

Comment

Inventories may become obsolete due to, for example, their going out of fashion (so-called style obsolescence), a decline in demand, their poor quality, or through improper inventory management. Since inventories tie up the company’s financial resources, it might be preferable for a company to maintain its inventories at the lowest level possible. The company should nevertheless still be able to ensure a continuous supply to its customers. There are several options for getting rid of obsolete inventory, including to sell it at a discount, bundle it with other, more saleable goods, donate it, or just write it off and dispose of it. “Writing off” inventory in the accounting as obsolete entails debiting an expense account (reflected in the income statement, reducing income) and crediting an inventories (asset) account (reflected in the balance sheet as a reduction of assets).

Definice

Pojem neprodejné zásoby označuje takové zboží na skladě, které je na konci své životnosti a již ho nelze prodat.

Příklad použití ve větě

Navzdory všemožným marketingovým technikám se firmě RBC Industries už několik let nedaří prodávat její kdysi populární zboží, a kvůli značnému množství neprodejných zásob jí teď hrozí finanční potíže.

Poznámka

Zásoby se mohou stát neprodejnými například kvůli tomu, že vyjdou z módy (takzvané zastarání), poklesne po nich poptávka, jsou špatné kvality či z důvodu nevhodného řízení zásob. Jelikož se v zásobách váží finanční prostředky firmy, může být pro firmu žádoucí držet co nejnižší skaldové zásoby. Firma by nicméně stále měla být schopná zajistit zákazníkům plynulé dodávky. Existuje několik možností, jak se zbavit neprodejných zásob: například prodat je se slevou, v balíčku s jiným, lépe prodejným zbožím, darovat je anebo odepsat a zlikvidovat. Odepsat zásoby v účetnictví jako zastaralé znamená zaúčtování na vrub účtu nákladů (projeví se ve výkazu zisku a ztráty jako snížení výnosů) a ve prospěch účtu zásob (projeví se v rozvaze jako úbytek aktiv).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us