21
May
2020

Off-plan property /

Nemovitost na papíře

Business Term of the Day

Definition

Off-plan property is property the construction of which has not yet been completed.

Example sentence

As the city has become a more desirable place to live, real estate prices have started climbing steeply, leading many people to buy off-plan property in the hopes of getting more for their money.

Comment

The term refers to buying a unit (apartment or house) based on only the plan for its development. Benefits to buying property off-plan include the potential to buy at a lower price than the property would sell for when completed (and thus realize capital gains), the option to put down a deposit and save for the full price, and the opportunity to have increased input into interior design. Potential drawbacks include the risk that the price will fall before the property is finished, the chance the developer will go bankrupt before completing work (some purchasers require bank guarantees to guard against this risk), and the possibility the completed development will have defects or be otherwise unsatisfying. Such property is also known as presale property or just presales.

Definice

Nemovitost na papíře je nemovitost, jejíž výstavba ještě nebyla dokončena.

Příklad použití ve větě

S tím, jak se toto město stává atraktivnějším místem k bydlení, začaly prudce stoupat ceny nemovitostí, což vedlo k tomu, že mnoho lidí kupuje nemovitosti na papíře v naději, že za své peníze dostanou větší hodnotu.

Poznámka

Tento termín (v češtině spíš fráze) označuje koupi jednotky (bytu nebo domu) pouze na základě plánu na její výstavbu. Výhody koupě nemovitosti na papíře zahrnují potenciál koupě za nižší cenu, než za jakou by se stejná nemovitost prodávala po dokončení (a tedy realizovat kapitálové výnosy), možnost složit zálohu a našetřit na plnou cenu a možnost více vstupovat do designu interiéru. Potenciální nevýhody zahrnují riziko snížení ceny před dokončením, možnost, že developer před dokončením práce zbankrotuje (někteří kupci vyžadují pro ochranu před tímto rizikem bankovní záruky) a možnost, že dokončená stavba bude mít vady nebo bude jinak neuspokojivá.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us