16
November
2023

Oligopoly /

Oligopol

Business Term of the Day

Definition

An oligopoly is a market characterized by a small number of sellers that dominate that particular market or a related industry.

Example sentence

It is GoldBank’s ambition to disrupt the sleepy local financial services market and to break the existing oligopoly.

Comment

The concept of oligopoly is closely related to that of monopoly, in which a single company dominates the market. Due to the small number of firms in an oligopoly, the decisions of one firm significantly influence the decisions of the other dominating companies. Thus, strategic planning by oligopolists always aims to anticipate the likely responses of the other dominant market participants, and oligopolistic markets and industries are more prone to collusion than are more open markets. Despite their drawbacks, oligopolies are very common. The market of mobile network operators is one of the best-known oligopolies in the Czech Republic. It is dominated by the three companies T-Mobile, O2 and Vodafone.

Definice

Oligopol je trh, který se vyznačuje malým počtem prodejců, kteří ovládají daný trh nebo související odvětví.

Příklad použití ve větě

Ambicí společnosti GoldBank je narušit zdejší ospalý trh s finančními službami a rozbít dosavadní oligopol.

Poznámka

Podstatou oligopol úzce souvisí s monopolem, kde trhu dominuje jediná společnost. Kvůli malému počtu firem v oligopolu rozhodnutí jedné firmy výrazně ovlivňuje rozhodnutí ostatních dominantních společností.  Proto se strategické plánování oligopolistů vždy snaží odhadnout pravděpodobné reakce dalších účastníků trhu, a oligopolní trhy a odvětví jsou tak náchylnější ke koluzi než otevřenější trhy. I přes své nedostatky jsou oligopoly velmi běžné. Jedním z nejznámějších oligopolů v České republice je trh operátorů mobilních sítí, kterému dominují tři společnosti: T-Mobile, O2 a Vodafone.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us