7
June
2019

Omnichannel /

Omnichannel

Business Term of the Day

Definition

Omnichannel refers to using various communication and/or selling channels simultaneously to enhance user experience and convenience.

Example sentence

BigVid’s omnichannel entertainment system allows its users to consume their favorite media at home, in the car, and on mobile, keeping track of where they leave off and continuing when they return to any of the designated devices.

Comment

Omnichannel approaches are used typically in marketing, retail, telecommunications, financial services, and health care. It is an expansion and continuation of multichannel, which also uses several channels. The defining difference is that omnichannel interconnects the multiple channels, which are designed to be used even concurrently. An omnichannel marketing campaign, for example, might reach the target customer via his or her desktop computer, mobile phone, on the street, and in other media, doing so not just with repeated advertisements but with interrelated communication messages tailored to work in concert for maximum user engagement. An omnichannel retail concept, meanwhile, would engage the buyer using e-commerce as well as brick-and-mortar channels to provide a seamless experience.

Definice

Omnichannel označuje využívání různých komunikačních a/nebo prodejních kanálů současně za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a pohodlí.

Příklad použití ve větě

Omnikanálový zábavní systém BigVid umožňuje uživatelům konzumovat jejich oblíbená média doma, v autě i na mobilních zařízeních, a udržuje přehled o tom, kde skončili, a naváže, když se vrátí ke kterémukoli z definovaných zařízení.

Poznámka

Omnikanálové přístupy se typicky používají v marketingu, retailu, telekomunikacích, finančních službách a zdravotnictví. Jde o rozšíření a pokračování multichannelu, který také využívá více kanálů. Rozhodujícím rozdílem je to, že omnichannel propojuje různé kanály, které jsou navržené tak, aby mohly být využívány současně. Například omnikanálová marketingová kampaň může oslovit cílové zákazníky na desktopu, na mobilním telefonu, na ulici a v dalších médiích, a to nejen opakovanými reklamami, ale tak, že všechny společně provázané komunikační sdělení jsou navržená tak, aby společně maximálně angažovaly uživatele. Zatímco omnikanálový retailový koncept by mohl angažovat kupujícího propojením kanálů elektronického obchodování i kamenných obchodů a poskytovat tak bezproblémovou zkušenost.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us