20
April
2023

Onboarding /

Nástup zaměstnance

Business Term of the Day

Definition

Onboarding refers to all activities and processes related to an employee’s start in a new job.

Example sentence

Rapid Consulting provides to its clients various HR services, including recruitment, onboarding, and talent management.

Comment

Onboarding includes orientation, completing necessary paperwork, training, meeting the new colleagues, and other tasks. Careful onboarding is crucial to minimizing the risk for a new recruit to commit errors due to omission or lack of knowledge. There are various approaches to onboarding, such as informal meetings, mentorship, or a set of standardized processes.

Definice

Nástup zaměstnance zahrnuje všechny činnosti a procesy související s nástupem zaměstnance do nového zaměstnání.

Příklad použití ve větě

Společnost Rapid Consulting poskytuje svým klientům různé personální služby včetně náboru, nástupu a řízení talentů.

Poznámka

Nástup zahrnuje zorientování se, vyplnění potřebných dokumentů, zaškolení, seznámení s novými kolegy, a další činnosti. Pečlivý nástupní proces je zásadní pro minimalizování rizika, že se nováček dopustí chyb z neznalosti nebo opomenutí. K nástupnímu procesu existují různé přístupy, jako neformální setkávání, mentorství, nebo série standardizovaných procesů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us