30
October
2020

Open-source software /

Otevřený software

Business Term of the Day

Definition

Open-source software is software for which the source code is publicly accessible and anybody can participate in developing and enhancing it.

Example sentence

During the hackathon, our team took part in developing and adapting a piece of open-source software for a local charity.

Comment

The best known examples of open-source software include Linux, LibreOffice, and Mozilla Firefox. The main advantages for companies of using open-source software include lower costs (no license fees, integration may be carried out by anybody, no expensive consultants needed) and avoidance of possible vendor lock-in. Also, customization to meet the company’s specific needs may be carried out by internal teams. Because licenses for open-source software are provided at no charge, companies whose main business is to develop such software must find other funding sources to support their activities. These include offering additional features and/or support for charge, offering their products as SaaS (software as a service), asking for voluntary donations, or using  crowdfunding. Many programmers and developers participate in creating and enhancing various open-source software for the sake of learning new things and being part of a community.

Definice

Otevřený software je software, jehož zdrojový kód je veřejně přístupný a kdokoli se může zapojit do jeho vývoje a vylepšování.

Příklad použití ve větě

Během hackathonu se náš tým zapojil do vývoje a přizpůsobení části otevřeného softwaru pro místní charitu.

Poznámka

K nejznámějším příkladům otevřeného softwaru patří Linux, LibreOffice nebo Mozilla Firefox. Hlavními výhodami používání otevřeného softwaru ve firmách jsou nižší náklady (žádné licenční poplatky, integrace může být provedena kýmkoliv, nejsou třeba drazí konzultanti) a vyhnutí se případnému vendor lock-inu. Také přizpůsobení softwaru konkrétním potřebám firmy může být provedeno interními týmy.  Protože licence na otevřený software se poskytují zdarma, firmy, u kterých je vývoj otevřeného softwaru hlavním předmětem podnikání, musí na podporu svých aktivit najít jiné finanční zdroje. K těmto patří nabídka dodatečných funkcionalit a/nebo poskytování podpory za poplatek, nabízení daného softwaru jako služby, ale také vybírání dobrovolných finančních příspěvků či crowdfunding. Mnoho programátorů a vývojářů se zapojuje do vytváření různých otevřených softwarů, protože se tím učí nové věci a jsou tak součástí komunity.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us