15
January
2019

Opportunity cost /

Náklady obětované příležitosti

Business Term of the Day

Definition

Opportunity cost is a concept describing how much value (financial and otherwise) is given up by choosing one possible course of action or outcome over another.

Example sentence

I tried but could not convince Paul of the opportunity costs he incurs by keeping his money sitting idly in his bank account such that it a) is subject to erosion in value by inflation, and b) is not earning the good returns that could be achieved were it to be wisely invested.

Comment

Investment, business and life itself involve day-to-day and also long-term decisions. Every decision involves at least two (and usually more) alternative courses of action. Following one course of action may rule out realizing some or all of the benefits associated with pursuing any or all of the other alternatives. That is the opportunity cost of choosing the one over the other.  Opportunity cost is a useful concept for investors and others to understand that each choice may have economic impacts. For example, when a person invests money into a high-risk venture, he or she foregoes the value of spending it now (perhaps enjoying a nice holiday) as well as the greater safety of putting the same amount into a low-risk instrument and the possibility of using it to establish one’s own business. A rational person would therefore require the returns from the high-risk investment to be sufficiently high to cover the highest of these opportunity costs.

Definice

Náklady obětované příležitosti jsou koncept, který popisuje množství hodnoty (finanční i jiné), jíž se člověk nebo organizace vzdá tím, že si vybere jednu možnost oproti jiné.

Příklad použití ve větě

Neúspěšně jsem se pokusil Paula přesvědčit, že náklady obětované příležitosti, které vynakládá za to, že svoje peníze nechává nečinně na svém bankovním účtu, takže a) podléhají erozi hodnoty inflací a b) nezískává vysoké výnosy, kterých by mohl dosáhnout po rozumné investici.

Poznámka

Investování, podnikání a samotný život zahrnuje každodenní a dlouhodobá rozhodnutí. Každé rozhodnutí zahrnuje nejméně dvě (a obvykle více) alternativních cest. Volba jedné z cest může vyloučit realizaci některých nebo všech přínosů spojených s následováním jedné nebo více alternativ. To jsou náklady obětované příležitosti volby jedné možnosti oproti druhé. Náklady obětované příležitosti jsou užitečný koncept, který investorům, a nejen jim, může pomoci pochopit, že každá jejich volba má ekonomické dopady. Například když daná osoba investuje do rizikového podniku, zříká se hodnoty získané z utracení této částky (například strávení pěkné dovolené), stejně jako vyšší bezpečnosti z vložení této částky do nízkorizikového nástroje, nebo možnosti peníze použít na založení vlastního podnikání. Rozumná osoba by tedy požadovala, aby zisk z rizikové investice byl dostatečný na pokrytí nejvyšší z těchto nákladů obětované příležitosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us