1
June
2018

Order picking /

Vychystávání

Business Term of the Day

Definition

Order picking is the selecting of goods from a warehouse and preparing them for a specific order.

Example sentence

ABC Logistics’ new warehouses are equipped with Industry 4.0 technologies that expedite order picking and simplify stock-taking.

Comment

Order picking is a basic process in every warehouse. Various methods are used, depending on the scale, organization, nature of the items stored, and technology available. In its basic form, it involves an order picker’s collecting each item for a given order. More complex (but at larger scales more efficient) options involve pickers cooperating on a single order or even robotic or fully automated systems driven by machine learning.

Definice

Vychystávání je činnost výběru zboží ze skladiště a jejich příprava pro konkrétní objednávku.

Příklad použití ve větě

Nová skladiště společnosti ABC Logistics jsou vybaveny technologiemi průmyslu 4.0, které zrychlují vychystávání a zjednodušují inventarizaci.

Poznámka

Vychystávání je základní proces v každém skladišti. V závislosti na velikosti, organizaci, povaze skladovaných položek a dostupné technologii se využívají různé metody. V nejzákladnější podobě jde o to, že vychystávající pracovník vybere každou položku pro danou objednávku. Komplexnější (avšak ve větším měřítku efektivnější) možnosti zahrnují spolupráci pracovníků na jedné objednávce nebo dokonce robotické nebo plně automatizované systémy řízené strojovým učením.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us