4
March
2019

Output gap /

Produkční mezera

Business Term of the Day

Definition

Output gap is the difference between actual gross domestic product (GDP) and potential GDP.

Example sentence

A closing of the output gap is expected to occur in the second half of 2019, after the outlined fiscal measures will have taken effect.

Comment

A positive output gap (i.e. with actual GDP being higher than potential GDP) is called an inflationary gap, whereas a negative one (i.e. with actual GDP being lower than potential GDP) is called a recessionary gap. The former may result from high levels of employment, large government expenditures, and high levels of trade activities. It generally can be seen as indicating strong risk of inflation. A recessionary gap, on the other hand, indicates times of economic downturn and high unemployment. It may be improved by increasing government spending and lowering interest rates.

Definice

Produkční mezera je rozdíl mezi skutečným hrubým domácím produktem (HDP) a potenciálním HDP.

Příklad použití ve větě

Uzavření produkční mezery se očekává v druhé půlce roku 2019, poté, co plánovaná fiskální opatření nabydou účinnosti.

Poznámka

Kladná produkční mezera (tj. když je skutečný HDP vyšší než potenciální HDP) se nazývá inflační mezera, zatímco záporná (tj. když je skutečný HDP nižší než potenciální HDP) se nazývá recesní mezera. Inflační mezera může být způsobená vysokou úrovní zaměstnanosti, vysokými státními výdaji, a vysokou úrovní obchodních aktivit, a obecně ji lze považovat za indikátor silného rizika inflace. Recesní mezera naopak indikuje období ekonomického útlumu a vysoké nezaměstnanosti. Lze ji zlepšit zvýšením státních výdajů a snížením úrokových sazeb.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us