4
September
2018

Outside the box /

Mimo krabici

Business Term of the Day

Definition

Thinking “outside the box” and solutions “outside the box” refer to seeking and coming up with entirely innovative approaches to a given situation.

Example sentence

Even though Marta’s idea had been conceived completely outside the box, in the end its refreshing originality saved the relationship with our eccentric but important client.

Comment

The phrase has been applied to various situations and is itself a buzzword of sorts. Still, in many problems, a fresh view may genuinely contribute to a better solution. Outside-the-box thinking (also called lateral thinking) can be enhanced by various methods such as brainstorming or simply physically walking outside of the cubicle or office. This does not mean, however, that “inside-the-box” or “vertical” thinking is not also valuable. To the contrary, many problems require thinking within certain constraints and parameters.

Definice

Myšlení „mimo krabici“ a řešení „mimo krabici“ označují hledání a nacházení inovativních přístupů k dané situaci.

Příklad použití ve větě

Ačkoli Martin nápad byl opravdu vymyšlený úplně mimo krabici, nakonec jeho osvěžující originalita zachránila vztah s naším excentrickým, ale významným klientem.

Poznámka

Tato fráze se používá pro různé situace a je svým způsobem buzzword. Přesto u mnoha problémů může čerstvý vhled přispět k lepšímu řešení. Myšlení mimo krabici (také známe jako laterální myšlení) lze podpořit různými metodami jako je brainstorming nebo jednoduše fyzickým odchodem z kóje nebo kanceláře. To ale neznamená, že by myšlení „v krabici“ nebo vertikální myšlení bylo bezcenné. Naopak, řada problémů vyžaduje myšlení v rámci určitých omezení a parametrů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us