31
October
2019

Outsourcing /

Outsourcing

Business Term of the Day

Definition

Outsourcing is the corporate practice of delegating part of a company’s internal activities to an external contractor.

Example sentence

American and European managers agree that outsourcing or using shared service centers is important for enabling their companies to grow.

Comment

Outsourcing is usually employed to reduce costs, focus on more important tasks among company processes impacting upon their competitiveness, or make more efficient use of such resources as land and labor. Operating functions that are often outsourced include customer support, IT, telemarketing, accounting, public relations, and logistics.

Definice

Outsourcing je podniková praxe delegování části interních činností společnosti na externího dodavatele.

Příklad použití ve větě

Američtí i evropští vedoucí pracovníci se shodují na tom, že využívání outsourcingu nebo center sdílených služeb je důležitým faktorem, který umožňuje růst jejich společností.<

Poznámka

Outsourcing se obvykle provádí kvůli snižování nákladů, zaměření se na důležitější úkoly v rámci postupů společnosti, které ovlivňují její konkurenceschopnost, nebo pro efektivnější využití zdrojů, např. pozemků nebo práce. Mezi provozní funkce, které často podléhají outsourcingu, patří zákaznická podpora, informační technologie, telemarketing, účetnictví, vztahy s veřejností a logistika.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us