9
March
2021

Over-the-counter drug /

Volně prodejný lék

Business Term of the Day

Definition

Over-the-counter (OTC) drugs are drugs available to consumers without a prescription.

Example sentence

ACME hopes to win approval for its RunNow allergy medicine to be classified as an over-the-counter drug, because it feels this would decrease access barriers for consumers and thus boost sales.

Comment

These drugs’ availability is in contrast with that of prescription drugs, which require approval from a doctor or other health care professional. Although a prescription is not required for OTC medicines, they still may be regulated in various ways, such as how they may be marketed, how much a customer may buy, and whether a pharmacist is necessary for their sale. Drugs may initially be offered as prescription drugs but later reclassified as OTC drugs when there is additional evidence as to their safety. A single drug may also have different classifications in different jurisdictions. The term is closely related to the expression over-the-counter markets, which enable securities trading outside of an official exchange.

Definice

Volně prodejné léky jsou léky, které jsou dostupné veřejnosti bez lékařského předpisu.

Příklad použití ve větě

ACME doufá, že se mu podaří získat souhlas pro svůj lék proti alergiím RunNow, aby byl klasifikován jako volně prodejný lék, protože věří, že by to snížilo překážky pro spotřebitele a tím zvýšilo tržby.

Poznámka

Dostupnost těchto léků je v kontrastu s dostupností léků na předpis, které vyžadují potvrzení od doktora nebo jiného zdravotnického odborníka. Ačkoli pro volně prodejné léky nejsou vyžadovány předpisy, mohou přesto podléhat různým regulacím, například ohledně způsobu reklamy, množství, které si zákazník může koupit, a jestli je pro jejich prodej nutný lékárník. Léky mohou být nejprve nabízeny na předpis, ale později překlasifikovány jako volně prodejné, pokud existují dodatečné doklady ohledně jejich bezpečnosti. Daný lék také může být různě klasifikován v různých jurisdikcích. Anglický termín úzce souvisí s termínem over-the-counter trhy, které umožňují obchodování s cennými papíry mimo oficiální burzu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us