28
December
2021

Over-the-counter (OTC) market /

Mimoburzovní trh

Business Term of the Day

Definition

An OTC market is a decentralized market and entails trading not conducted through a formal exchange.

Example sentence

New regulations have markedly increased transaction costs for derivatives traded on OTC markets.

Comment

Transactions on an OTC market are concluded directly between the two parties, usually between a dealer and client or between two dealers. They are not as strictly regulated as more formal exchanges and are therefore less transparent. On the other hand, transactions concluded on an exchange are intermediated by the exchange and therefore provide objective market prices and remove counterparty risk for both parties. Dark pools are one type of OTC market, providing high confidentiality to all participants. Commodities, stocks (mainly those unlisted on an exchange), and other financial instruments (including derivatives) are all traded on OTC markets.

Definice

Mimoburzovní trh je decentralizovaný trh a zahrnuje obchodování vedené mimo formální burzu.

Příklad použití ve větě

Nové normy výrazně zvýšily transakční náklady pro deriváty obchodované na mimoburzovních trzích.

Poznámka

Transakce na mimoburzovním trhu se uzavírají přímo mezi dvěma stranami, obvykle mezi dealerem a klientem nebo mezi dvěma dealery. Nejsou tak striktně regulované jako formálnější burzy a jsou tedy méně transparentní. Na druhou stranu, transakce na burzovním trhu jsou zprostředkované burzou a tudíž poskytují objektivní tržní ceny a odstraňují riziko protistrany pro obě strany. Temné tůně jsou jedním typem mimoburzovního trhu poskytujícím vysokou míru soukromí všem účastníkům. Komodity, akcie (hlavně nekótované na burze) a další finanční nástroje (včetně derivátů) se obchodují na mimoburzovních trzích.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us