22
September
2020

Overhead /

Režijní náklady

Business Term of the Day

Definition

A business’s overhead comprises all of its ongoing expenses that cannot be directly attributed to specific goods or services.

Example sentence

Although ACME has been selling a lot of rockets recently, its high overhead for maintaining its state-of-the-art production facilities means it has not been generating much profit.

Comment

Also known as overhead expenses, examples include certain employee salaries, costs for purchasing and maintaining office equipment, and rent. Such expenditures must be made on a regular basis, whether or not the company has high or low turnover. They can be fixed, meaning they are exactly the same every period (e.g., rent), or variable, meaning they may go up or down depending on such factors as use (e.g., office supplies).

Definice

Režijní náklady podniku zahrnují všechny jeho výdaje, které se přímo nevztahují k určitému zboží nebo službám.

Příklad použití ve větě

Ačkoli společnost ACME v poslední době prodávala hodně raket, její vysoké režijní náklady na udržování jejích nejmodernějších výrobních závodů znamenají, že nevytvářela velký zisk.

Poznámka

Označují se také jako provozní náklady a zahrnují například mzdy určitých zaměstnanců, náklady na koupi a údržbu kancelářského vybavení a nájmy. Tyto výdaje je nutné platit pravidelně, bez ohledu na to, jestli má společnosti vysoký nebo nízký obrat. Mohou být fixní, tj. jsou přesně stejné v každém období (např. nájem), nebo variabilní, což znamená, že mohou růst nebo klesat podle různých faktorů, například využívání (např. kancelářské potřeby).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us