2
June
2022

Owner’s equity /

Vlastní kapitál

Business Term of the Day

Definition

Owner’s equity is the difference between a company’s assets and liabilities.

Example sentence

UpStart’s management recommended not to pay a dividend out of the company’s owner’s equity but instead to use the funds for further expansion.

Comment

Also referred to as stockholders’ or shareholders’ equity or simply equity or net worth, in a company’s balance sheet it represents the amount of funds invested into the company by its owners. Owner’s equity may consist of such accounts as paid-in capital (including that from such share classes as common stock and preferred stock) and retained earnings. Owner’s equity is also a part of the basic accounting equation.

Definice

Vlastní kapitál je rozdíl mezi aktivy a závazky společnosti.

Příklad použití ve větě

Management firmy UpStart doporučil nevyplácet dividendu z vlastního kapitálu společnosti a místo toho využít prostředky na další expanzi.

Poznámka

Také se nazývá čisté jmění. Představuje v rozvaze množství peněz investovaných do společnosti jejími majiteli. Vlastní kapitál mohou tvořit různé účty jako například splacený kapitál (včetně splaceného kapitálu z takových tříd akcií jako kmenové akcie a prioritní akcie) a nerozdělený zisk. Vlastní kapitál je také součástí základní bilanční rovnice.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us