24
October
2019

P/E ratio /

Poměr ceny a zisku

Business Term of the Day

Definition

The P/E ratio (price-to-earnings ratio or simply P/E) is a metric to value a company’s shares expressed as the market price for a share relative to the annual earnings per share.

Example sentence

With a P/E ratio of only 14, it cannot be said that ACME is overpriced.

Comment

The price per share is the current market price for a single share. The earnings per share is the net income of the company or the profit earned for a 12-month period divided by the number of shares outstanding. A trailing P/E ratio uses earnings during the most recent 12-month period and the average of shares in issue during said period. A forward P/E ratio uses estimated earnings for the next 12 months or the next fiscal year and the current number of issued shares. Many companies trade at P/E ratios of 10 to 20. The higher the ratio, the more investors are paying for each unit of income. The P/E ratio is also called the earnings or price multiple. The reciprocal of the P/E ratio is known as the earnings yield.

Definice

Koeficient P/E (poměr ceny a zisku nebo pouze P/E) je míra ocenění akcií společnosti vyjádřená jako poměr tržní ceny za akcii a ročního čistého zisku na akcii.

Příklad použití ve větě

poměrem ceny a zisku pouze 14 nelze o společnosti ACME říci, že by byla nadhodnocená.

Poznámka

Cena akcie je aktuální tržní cena jedné akcie. Zisk na akcii je podíl čistého zisku společnosti za období 12 měsíců a počtu akcií v oběhu. Trailing P/E využívá zisky za období posledních 12 měsíců a průměr počtu vydaných akcií v daném období. Predikovaný P/E využívá očekávané zisky za příštích 12 měsíců nebo za budoucí účetní období a nynější počet vydaných akcií. Mnoho společnosti se obchoduje s poměrem ceny a zisku 10 až 20. Čím je poměr vyšší, tím víc investoři platí za každou jednotku zisku. V češtině také index P/E, ukazatel P/E, poměr P/E. Převrácenou hodnotou koeficientu P/E je tzv. ziskový výnos.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us