4
August
2016

Pac-Man defense /

Pac-Manova obrana

Business Term of the Day

Definition

In business, the Pac-Man defense is a strategy to prevent a hostile takeover by endeavoring to acquire the company initially attempting the takeover.

Example sentence

Claiming that ACME’s acquisition offer seriously undervalued the company, management at RoadRun made it clear preparations were underway to submit a bid in turn for ACME as part of a Pac-Man defense.

Comment

When faced with a hostile takeover, management of the company being targeted may decide that the proposed takeover represents a substantial threat to the company. It may then execute a Pac-Man defense so as to eliminate this threat. It would be important for the management to be able to demonstrate that it is in the best interest of the company to make this attempt and is not merely in its own best interest so as maintain control. The defense gets its name from the Pac-Man video game where the hero spends most of the game being chased but may in certain situations turn around and chase his tormentors.

Definice

V byznysu je Pac-Manova obrana strategie na ochranu před nepřátelským převzetím snahou koupit společnost, která se původně pokoušela o převzetí.

Příklad použití ve větě

Manažeři společnosti RoadRun tvrdí, že nabídka na akvizici od společnosti ACME vážně podhodnotila jejich společnost, a dali jasně najevo, že naopak už byly zahájeny přípravy na předložení nabídky na koupi ACME v rámci Pac-Manovy obrany.

Poznámka

Když manažeři společnosti, která je cílem nepřátelského převzetí, se mohou rozhodnout, že navrhované převzetí představuje podstatnou hrozbu pro společnost. Poté mohou vykonat Pac-Manovu obranu, aby tuto hrozbu eliminovali. Pro management je důležité, aby byl schopen prokázat, že je tento pokus v nejlepším zájmu společnosti a ne jen v jejich vlastním nejlepším zájmu, aby si udržel kontrolu. Tato forma obrany je pojmenována podle videohry Pac-Man, ve které je její hrdina většinu hry pronásledován, ale za určitých situací se může obrátit a honit své pronásledovatele.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us