12
November
2018

Pain point /

Citlivé místo

Business Term of the Day

Definition

A pain point is a precise difficulty experienced by a current or potential customer and which a company may aim to resolve in order to better satisfy and thereby retain or acquire that customer.

Example sentence

Although the CEO did not disapprove of the idea to develop a new product line, she instructed the marketing department to first prepare a list of pain points in order to prioritize possible opportunities in the market.

Comment

Identifying pain points can be very useful for a company’s marketing efforts. An existing pain point may indicate that a company can improve its service or product to increase customer satisfaction, and/or that there is an unsatisfied market need that the company can satisfy with a new service or product. Pain points might be weaknesses that the company has or errors that it (or its competitor) is making in serving its customers, such as poor customer communication, time-wasteful billing or ordering-taking processes, or overly high pricing. Pain points might also be problems on the customers’ side that the company can help to resolve. For example, a retailer may have difficulty in properly displaying the company’s products in its stores, but providing a simple but appealing point of purchase (POP) display might solve the problem.

Definice

Citlivé místo je konkrétní obtíž, kterou zažívá současný nebo potenciální zákazník, a který se společnost může snažit vyřešit, aby takového zákazníka lépe uspokojila, a tím si jej udržela nebo získala.

Příklad použití ve větě

Ačkoli generální ředitelka nezamítla vývoj nové produktové linie, uložila marketingovému oddělení, aby nejprve připravilo seznam citlivých bodů pro prioritizaci možných příležitostí na trhu.

Poznámka

Identifikování bolestivých míst může být velmi užitečné pro marketingovou snahu společnosti. Existence citlivého místa může znamenat, že společnost může zlepšit svoje služby nebo produkty pro zvýšení zákaznické spokojenosti, a/nebo že existuje nenaplněná potřeba trhu, kterou společnost může uspokojit novou službou nebo novým produktem. Citlivá místa mohou být slabiny, kterými společnost trpí, nebo chyby, kterých se společnost (nebo její konkurenti) dopouští při obsluze svých zákazníků, jako špatná komunikace se zákazníky, způsob účtování nebo objednávání, který mrhá časem zákazníků, nebo příliš vysoko nastavené ceny. Citlivá místa mohou také být problémy na straně zákazníka, které společnost může pomoci vyřešit. Například maloobchodník může mít potíže se správným vystavením zboží ve svých obchodech, a poskytnutí jednoduchého, ale atraktivního stojanu v prodejním místě může tento problém vyřešit.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us