23
April
2019

Paper trail /

Papírová stopa

Business Term of the Day

Definition

A paper trail is a sequence of documents providing proof that one or more transactions, facts, or events actually occurred or existed.

Example sentence

Opposition politicians have voiced concerns that by reducing the paper trail for applicants the proposed simplification of the building permit process would foster even greater corruption.

Comment

Although this term originally referred to paper documents, it is currently applied also to electronic records. Electronic evidence is more specifically, although less frequently, termed a data trail. Paper trails are important evidence in legal and financial matters. In accounting, an audit trail specifically refers to a sequence of records which document specific ledger entries.

Definice

Papírová stopa je sekvence dokumentů, které dokládají, že jedna nebo více transakcí, skutečností nebo událostí skutečně proběhla nebo existovala.

Příklad použití ve větě

Opoziční politikové vyjádřili obavy, že snížení papírové stopy pro žadatele v navrhovaném zjednodušení procesu stavebních povolení by mohlo způsobit ještě rozsáhlejší korupci.

Poznámka

Přestože se tento termín původně odkazoval jen na papírové dokumenty, v současnosti se vztahuje také na elektronické záznamy. Elektronické záznamy se konkrétněji, ale méně často, označují jako datová stopa. Papírové stopy jsou důležitými důkazy v právních a finančních záležitostech. V účetnictví auditní stopa konkrétně odkazuje na sekvenci záznamů, které dokumentují konkrétní záznamy do účetních knih.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us