20
September
2021

Patent cliff /

Patentový útes

Business Term of the Day

Definition

Patent cliff is a situation wherein one or more patents expire, resulting in subsequent drop in sales of the related products.

Example sentence

Because ACME developed all its current major products in the early 2000s, the patent cliff it will be facing in several years will diminish its attractiveness to investors.

Comment

Patent cliffs result in significant profit losses for pharmaceutical companies, forcing those companies to increase prices, cut costs, or develop new drugs to replace the lost profit. Evergreening and product hopping constitute ways to extend patent protection. These practices consist in making small changes in the patented product or patenting slightly different products, respectively. However, these strategies may face legislative hurdles. A major patent cliff occurred in 2011–2016 when many big pharma companies’ blockbuster drugs lost patent protection, thus allowing competitors to introduce corresponding generic drugs to the market.

Definice

Patentový útes je situace, ve které vyprší jeden nebo více patentů, což způsobí následný propad tržeb ze souvisejících produktů.

Příklad použití ve větě

Jelikož společnost ACME vyvinula všechny své momentálně hlavní produkty začátkem tohoto století, patentový útes, kterému bude za několik let čelit, sníží její přitažlivost pro investory.

Poznámka

Patentové útesy způsobují výrazné poklesy zisku farmaceutických společností a nutí je zvýšit ceny, snížit náklady, nebo vyvinout nové léky, aby ztracený zisk nahradily. Dalšími způsoby prodloužení patentové ochrany jsou evergreeningproduct hopping. Tyto praktiky spočívají v provádění drobných změn v patentovaných produktech resp. patentování mírně odlišných produktů, ačkoli tyto strategie mohou čelit legislativním překážkám. Velký patentový útes nastal v letech 2011–2016, kdy řada blockbusterů velkých farmaceutických společností ztratila patentovou ochranu, což dovolilo konkurentům uvést na trh příslušné generické léky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us