24
January
2017

Patent troll /

Patentový troll

Business Term of the Day

Definition

A patent troll is an individual or organization holding a patent and asserting its protection beyond reasonable application of such patent.

Example sentence

It is largely irrelevant whether or not Thomson, Bertrand & Williams is a patent troll – we must consider its lawsuit as a serious threat.

Comment

A patent troll may use a number of strategies and methods to profit from its patents. It may, for example, establish a patent portfolio and subsequently threaten to sue or actually sue any company it sees as infringing upon its patent rights, even though it has no actual intention to use the patents productively. Patent trolls may also be called patent pirates, although this more precisely refers to holders of submarine patents (patents which remain unpublished for a long period before emerging). Some patent trolls rely on the likelihood that the targeted companies will be unwilling to spend large amounts of money on potentially risky litigation and would rather pay a modest settlement sufficient for the patent troll to make a tidy profit. Companies may purchase insurance to protect themselves from patent trolls.

Definice

Patentový trol je osoba nebo organizace, která drží patent a prosazuje jeho ochranu nad rámec přiměřeného využití takového patentu.

Příklad použití ve větě

Je vcelku irelevantní, jestli je firma Thomson, Bertrand & Williams patentovým trollem nebo ne – jejich žalobu musíme považovat za vážnou hrozbu.

Poznámka

Patentový troll může využívat řadu strategií a metod aby dosáhl zisku ze svých patentů. Může například založit patentové portfolio a následně vyhrožovat žalobou nebo skutečně žalovat společnosti, které vnímá jako porušovatele svých patentových práv, aniž nemá skutečně v úmyslu patenty jakkoli produktivně využívat. Patentoví trollové se mohou také nazývat patentoví piráti, ačkoli toto sousloví přesněji označuje držitele ponorkových patentů (patentů, které mají dlouhé období, ve kterém nejsou publikované, než se vynoří). Někteří patentoví trollové spoléhají na to, že cílová společnost pravděpodobně nebude ochotna utratit velké množství peněz za potenciálně rizikový soudní spor a místo toho zaplatí přiměřené vyrovnání, které je dostatečné, aby troll podstatně vydělal. Společnosti si mohou koupit pojištění, aby se chránily před patentovými trolly.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us