9
August
2019

Pay-per-click /

Platba za kliknutí

Business Term of the Day

Definition

Pay-per-click is a pricing model in online marketing wherein the advertiser pays a certain amount for every time a user clicks on the advertisement.

Example sentence

To make effective use of the pay-per-click campaign, the marketing team was adjusting the landing pages to improve conversion rates.

Comment

Pay-per-click (PPC) is extensively used in both website advertising and search engine marketing. The rates paid for each click are generally low, although the total costs for an entire campaign may reach sizable amounts due to large numbers of clicks. In some cases, the prices for certain key words may be established through an auction among competitors, and the price therefore reflects the current, objectively determined market value of the advertising space. Alternative models include pay-per-view, pay-per-action, and flat rates.

Definice

Platba za kliknutí je cenový model v online marketingu, ve kterém inzerent platí určitou částku pokaždé, když uživatel klikne na reklamu.

Příklad použití ve větě

Pro efektivní využití kampaně s platbou za kliknutí marketingový tým upravoval vstupní stránku za účelem zlepšení míry konverze.

Poznámka

Platby za kliknutí jsou rozšířené jak ve webové reklamě, tak v reklamě ve vyhledávačích. Sazby placené za jedno kliknutí jsou obecně nízké, ačkoli celkové náklady za celou kampaň mohou dosáhnout vysokých částek kvůli vysokým počtům kliknutí. V některých případech mohou být ceny za určitá klíčová slova stanoveny aukcí mezi konkurenty, a cena tak odráží aktuální, objektivně stanovenou tržní hodnotu reklamního prostoru. Alternativní modely zahrnují platbu za zhlédnutí, platbu za akci a paušální sazby.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us