10
January
2022

Payday loan /

Půjčka do výplaty

Business Term of the Day

Definition

A payday loan is a short-term loan meant to provide small amounts of cash.

Example sentence

I told her to come to me before getting a payday loan, but she just would not listen.

Comment

Whether payday loans are provided by small businesses or banks, they are usually subject to very high monthly interest rates and APRs and can be considered usury. As payday loan users tend to be low-income individuals and households, they are at a high risk for nonpayment and for potentially plunging into a debt spiral.

Definice

Půjčka do výplata je krátkodobý úvěr, který má poskytnout drobnou částku hotovosti.

Příklad použití ve větě

Říkal jsem jí, aby přišla za mnou, než si vezme půjčku do výplaty, ale neposlechla mě.

Poznámka

Ať už půjčky do výplaty poskytují malé podniky nebo banky, obvykle si účtují velmi vysoké měsíční úrokovou sazbu i RPSN a mohou být považovány za lichvu. Jelikož uživateli půjček do výplaty bývají osoby a domácnosti s nízkým příjmem, vystavuje je to vysokému riziku nesplacení a možného pádu do dluhové pasti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us