28
July
2020

Peace of mind /

Klid mysli

Business Term of the Day

Definition

Peace of mind is a state of inner calmness without being worried or anxious about anything.

Example sentence

Having life insurance gives me peace of mind, because I no longer need to worry about what happens to my children when I die.

Comment

The term peace of mind is used mainly in two contexts. The first relates to physical security when a person feels safe and not worried because the house door is locked, because the guard dog is around, or because he or she has enough money in the bank or regularly pays for health insurance. The second relates more to the nonmaterial world, when people have peace of mind because their relationships are harmonious, their work is not too stressing, and they generally enjoy their day-to-day lives. Some claim, however, that one also may achieve a peaceful mind regardless of what outer conditions may be through training in mediation and living in the present without being unduly distracted by thoughts of the past or future. Marketers commonly promote the notion that their products or services can provide the customer peace of mind. Peace of mind may be sold, for example, in the forms of well-established brands consumers know they can depend on, insurance or extended warranties, or higher quality services that cater to each customer’s specific needs and wants.

Definice

Klid mysli je stav vnitřního pokoje bez přítomnosti starostí nebo úzkostí.

Příklad použití ve větě

Životní pojištění mi zajišťuje klidnou mysl, protože si už nemusím dělat starosti s tím, co se stane s mými dětmi, až zemřu.

Poznámka

Termín klid mysli se používá zejména ve dvou kontextech. První je spojený s fyzickou bezpečností, kdy se člověk cítí bezpečně a bez starostí, protože dveře domu jsou zamčené, protože je nablízku hlídací pes, nebo protože má v bance dost peněz či pravidelně platí za zdravotní pojištění. Druhý se týká spíše nemateriálního světa, kdy lidé mají klidnou mysl, protože jejich vztahy jsou harmonické, jejich práce není příliš stresující a obecně si užívají každodenní život. Nicméně, mnozí tvrdí, že klidné mysli může člověk dosáhnout i bez ohledu na stav vnějších okolností skrze cvičení se v meditaci a život v přítomném okamžiku, když se zbytečně nechává rušit myšlenkami na minulost nebo budoucnost. Tvůrci marketingu běžně propagují představu, že jejich produkt nebo servis může zákazníkovi zajistit klidnou mysl. Klidná mysl se může prodávat ve formě dobře zavedených značek, o kterých konzumenti vědí, že se na ně mohou spolehnout, nebo ve formě pojištění, rozšířených záruk či služeb vyšší kvality, které uspokojí specifické potřeby a přání zákazníka.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us