12
April
2019

Performance fee /

Výkonnostní odměna

Business Term of the Day

Definition

A performance fee is an amount paid to an investment manager if he or she reaches or exceeds a predefined level of returns.

Example sentence

Finally recognizing that it would face endless criticism and client defections, GoldFund decided to adjust its performance fee policy to better align fund managers’ motivations with the interests of its shareholders.

Comment

In addition to a performance fee, a hedge fund manager is normally also paid a management fee that is a fixed percentage (commonly 2%) of the value of assets under management regardless of performance. If the portfolio’s returns exceed a predefined level, commonly termed a hurdle rate, then the manager is also entitled to a performance fee, which is a more substantial percentage (say 20%) of the gains over this amount. This ensures that the manager is motivated to pursue good performance. In addition, certain funds use high-water mark provisions in their performance fees, which stipulate that a performance fees will only be paid if they continue improving above and beyond previous positive returns.

Definice

Výkonnostní odměna je částka placená investičnímu manažerovi, pokud dosáhne nebo přesáhne předem danou úroveň návratnosti.

Příklad použití ve větě

Společnost GoldFund konečně naznala, že by čelila nekonečné kritice a odchodům klientů, a rozhodla se upravit svá pravidla pro výkonnostní odměny, aby lépe sladila motivaci svých fondových manažerů se zájmy svých akcionářů.

Poznámka

Kromě výkonnostní odměny je manažerovi hedge fondu také běžně vyplácen poplatek za správu, což je fixní procento (běžně 2%) odměna z hodnoty aktiv v jejich správě bez ohledu na výkon. Pokud návratnost portfolia překročí předem definovanou úroveň, která se obvykle nazývá požadovaná návratnost, tak manažerovi také náleží výkonnostní odměna, což je výraznější procento (řekněme 20 %) z výnosů nad tuto úroveň. To zaručuje, aby byl manažer motivován snažit se o dobrý výsledek. Některé fondy navíc používají pro své výkonnostní odměny ustanovení high-water mark, které stanoví, že jim výkonnostní odměny budou vypláceny, jen pokud budou stále zlepšovat dřívější pozitivní výsledky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us