29
June
2021

Performance improvement plan (PIP) /

Plán zlepšení výkonu (PIP)

Business Term of the Day

Definition

A PIP is a mechanism endeavoring to correct an employee’s poor performance.

Example sentence

We’ve been having a lot of trouble with her, especially regarding punctuality and attendance at meetings. We’re going to put her on a PIP and see if she can manage to fix these issues.

Comment

Managers and people within human resources create PIPs in an effort to retain employees while holding them accountable for how they have performed. When an employee has made errors or not been as productive as desired, a PIP represents an opportunity for management to provide clear guidelines for what needs to improve in order for the employee to remain with the company. For employees, PIPs represent a chance to prove that they can be dependable. A well-crafted PIP will document exactly what the performance issues are (often after a performance appraisal) as well as exactly what steps the employee needs to take so as not to be let go at the end of the time period defined in the PIP.

Definice

Plán zlepšení výkonu je mechanismus, který se snaží napravit nedostatečný výkon zaměstnance.

Příklad použití ve větě

Poslední dobou s ní máme hodně potíží, především ohledně dochvilnosti a účasti na poradách. Dáme ji na PIP a uvidíme, jestli tyto problémy zvládne napravit.

Poznámka

Manažeři a lidé v oblasti lidských zdrojů vytvářejí PIP (zkratka se používá i v češtině) v rámci snahy udržet si zaměstnance, ale zároveň je vést k odpovědnosti za jejich výkon. Pokud zaměstnanec dělá chyby nebo není tak výkonný, jak je požadováno, PIP představuje pro management příležitost poskytnout jasné pokyny pro to, co je potřeba zlepšit, aby zaměstnanec mohl ve společnosti zůstat. Pro zaměstnance PIP představuje šanci prokázat, že je na ně spolehnutí. Dobře vytvořený PIP dokládá, jaké přesně jsou problémy s výkonem (často po hodnocení pracovního výkonu) a také jaké přesné kroky musí zaměstnanec učinit, aby nebyl propuštěn po konci období definovaném v PIP.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us