11
June
2020

Personal branding /

Osobní branding

Business Term of the Day

Definition

Personal branding comprises people’s endeavors to create defined impressions of themselves among other people.

Example sentence

Donald Trump has been able to apply his success in personal branding to many business endeavors as well as his run for president.

Comment

Also known as self-packaging or self-positioning, personal branding involves taking control of one’s reputation, generally for such purposes as finding a job, improving professional credibility, or capitalizing on fame. The process is analogous to companies promoting their own brands to boost sales and entails attempting to create a specific association with chosen values. It can take such forms as raising awareness of one’s name, attempting to attach one’s name to successful products, carefully curating social media profiles, and developing a consistent presentation. The idea has gained prominence with the rise of the internet and in particular social media, as more employers are searching for information about employees online prior to hiring. Personal branding is also thought to help people to stand out amongst the crowd of other people communicating through online channels.

Definice

Osobní branding zahrnuje snahy člověka vytvořit určitý dojem o sobě mezi ostatními lidmi.

Příklad použití ve větě

Donald Trump byl schopen aplikovat svůj úspěch v osobním brandingu na řadu obchodních podniků i ve své prezidentské kampani.

Poznámka

Osobní branding zahrnuje převzetí kontroly nad vlastní reputací, obvykle pro takové účely jako hledání práce, vylepšení profesní důvěryhodnosti nebo zužitkování slávy. Tento proces je analogický procesu, jímž společnosti propagují vlastní značky pro zvýšení tržeb, a nese s sebou snahu o vytvoření určité asociace se zvolenými hodnotami. Může mít podobu zvyšování povědomí o jméně, pokus spojit své jméno s úspěšnými produkty, pečlivé kurátorství profilů na sociálních médiích a vytvoření konzistentní prezentace. Tato myšlenka získala na známosti se vzestupem internetu a především sociálních médií, s tím, jak více zaměstnavatelů hledá informace o zaměstnancích online předtím, než je zaměstnají. Osobní branding má také pomáhat lidem vyčnívat z davu jiných lidí komunikujících prostřednictvím internetu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us