10
August
2022

Personal selling /

Osobní prodej

Business Term of the Day

Definition

Personal selling consists in direct, interactive, person-to-person contact between a seller and a potential buyer.

Example sentence

Companies selling industrial components to client businesses often use personal selling by meeting directly with their clients on-site.

Comment

Personal selling is most often used in situations where a high-value product has elaborate components or benefits that might need to be explained in more detail. It gives a potential buyer the opportunity to discuss a product and seek more information face-to-face from the seller about its benefits. Meanwhile, the seller can get instant feedback and has opportunity to build a long-term relationship with the buyer.

Definice

Osobní prodej je přímý, interaktivní kontakt tváří v tvář mezi prodejcem a možným nákupčím.

Příklad použití ve větě

Firmy, které prodávají průmyslové komponenty zákaznickým společnostem, mnohdy vyžívají osobního prodeje a setkávají se se svými zákazníky přímo na místě.

Poznámka

Osobní prodej se nejčastěji využívá v situacích, kdy má cenný produkt propracované součásti nebo výhody, které je potřeba podrobněji vysvětlit. Dává potencionálnímu kupujícímu příležitost diskutovat o produktu a osobně si od prodávajícího vyžádat více informací o jeho výhodách. Prodávající přitom může získat okamžitou zpětnou vazbu a má příležitost vybudovat s kupujícím dlouhodobý vztah.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us