20
April
2017

Peter Principle /

Peterův princip

Business Term of the Day

Definition

According to the Peter principle, people are promoted from roles in which they were successful until ultimately getting stuck in a role for which they are unsuitable.

Example sentence

He was an excellent trader, but I really think he is unsuitable to be the head of office. It’s the Peter principle in practice, I guess.

Comment

This theory was published in 1969 by Laurence J. Peter. It is applied to many organizations due to the usual manner of promotion based on an employee’s performance in a current position rather than suitability for the intended position. The veracity of this concept is still subject to debate. Nevertheless, certain organizational approaches, such as up or out, can eliminate the potential negative consequences of such principle. The Dilbert principle is a related concept which states that incompetent employees are promoted to management positions in order to limit the amount of damage they can do to the organization.

Definice

Podle Peterova principu jsou lidé povyšováni z rolí, ve kterých byli úspěšní, dokud neskončí v roli, pro kterou jsou nevhodní.

Příklad použití ve větě

Byl skvělým obchodníkem, ale vážně myslím, že není vhodný pro pozici vedoucího kanceláře. Asi jde o Peterův princip v praxi.

Poznámka

Tuto teorii publikoval v roce 1969 Laurence J. Peter. Vztahuje se na řadu organizací kvůli obvyklému způsobu povyšování na základě výkonu pracovníka v aktuální pozici namísto toho, jak jsou vhodní na pozici zamýšlenou. Pravdivost tohoto konceptu je stále otázkou k diskusi. Tak nebo tak, některé organizační přístupy, jak up-or-out systém, mohou eliminovat potenciální negativní důsledky tohoto principu. Související myšlenkou je Dilbertův princip, který tvrdí, že neschopní zaměstnanci jsou povyšováni do managementu proto, aby se omezily škody, které mohou v organizaci napáchat.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us