18
November
2020

Petty cash /

Pokladní hotovost

Business Term of the Day

Definition

Petty cash is a small quantity of money a business keeps on hand for small transactions.

Example sentence

The state alleges that the manager built trust within the organization so as to hide the fact that he was diverting money from petty cash to pay for his drug addiction.

Comment

Petty cash is used to settle transactions too small to justify submitting them to more administratively demanding procedures such as writing a check. It covers such expenses as stamps, coffee, and deliveries. Businesses will typically set a limit for petty cash transactions above which the transaction would be handled as an ordinary account payable. As a company’s accounting generally does not record each petty cash transaction separately, it is important to carefully track all expenditures from petty cash.

Definice

Pokladní hotovost jsou drobné obnosy peněz, které si podnik nechává k dispozici pro malé transakce.

Příklad použití ve větě

Stát tvrdí, že si manažer budoval důvěru uvnitř organizace, aby skrýval skutečnost, že odváděl peníze z pokladní hotovosti, aby mohl platit za svou drogovou závislost.

Poznámka

Také se nazývá drobná hotovost a používá se pro vyřízení transakcí, které jsou příliš malé, než aby stálo za to provést pro ně administrativně náročnější postup, například vypsat šek. Pokrývá výdaje jako například známky, kávu či dobírku. Podniky mají obvykle nastavený limit pro transakce pokladní hotovostí, nad který by už transakce byla zpracována jako běžný závazek. Jelikož účetnictví společnosti obvykle nezaznamenává každou transakci pokladní hotovosti zvlášť, je důležité pečlivě sledovat všechny výdaje z pokladní hotovosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us