19
March
2021

Pharmacodynamics /

Farmakodynamika

Business Term of the Day

Definition

Pharmacodynamics is a field of pharmacology examining the effects of medication on the medicated organism.

Example sentence

The pharmacodynamics of a drug may be changed when two or more drugs are administered simultaneously.

Comment

Pharmacodynamics examines, among other things, the relationship between the concentration and effect of a drug (dosing), chemical reactions of drugs within the body, the drug’s binding to a receptor, intensity of desired effects and adverse effects, how long it takes before a drug has any effect on the body, and how long the effect lasts. One of the best-known drugs, penicillin, for example, is effectively killing bacteria by preventing them from creating strong cell walls. The intensity of this killing is dependent on correct dosing, which is one of the reasons why pharmacodynamics is important. Unlike pharmacokinetics, the interest of which lies in studying what the body does to the drug, pharmacodynamics studies what the drug does to the body. Both pharmacodynamics and pharmacokinetics are important in the science and business of drug development.

Definice

Farmakodynamika je oblastí farmakologie zabývající se vlivem medikace na medikovaný organismus.

Příklad použití ve větě

Farmakodynamika léku se může měnit, když se podávají dva nebo více léků současně.

Poznámka

Farmakodynamika zkoumá mimo jiné vztah mezi koncentrací léku a jeho účinkem (dávkování), chemické reakce léků v těle, způsob navázaní léku na receptor, intenzitu kýženého účinku a vedlejší účinky, dobu po kterou trvá, než lék zabere i to, jak dlouho účinek vydrží. Jeden z nejznámějších léků například – Penicillin zabíjí bakterie v podstatě tím, že jim brání vytvářet silné buněčné stěny. Intenzita tohoto zabíjení pak závisí na správném dávkování, což je důvod, proč je farmakodynamika důležitá. Na rozdíl od farmakokinetiky, která se zabývá tím, co tělo dělá s lékem, farmakodynamika zkoumá, co lék udělá s tělem.  Obojí, farmakokinetika i farmakodynamika jsou důležité ve vědě i obchodní činnosti týkající se vývoje léků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us