10
March
2021

Pharmacokinetics /

Farmakokinetika

Business Term of the Day

Definition

Pharmacokinetics is a field of pharmacology examining the movement of medications within the medicated organism.

Example sentence

The main aim of this research is to evaluate how age of the patient influences the pharmacokinetics of these two drugs used for treating high blood pressure.

Comment

As kinetics means movement, pharmacokinetics is interested in how a drug or medication moves within the human (or other) body after it is administered by swallowing, injection, inhalation or otherwise; how it is transformed and distributed within the organism, and how it is ultimately eliminated from the body. To describe the individual steps of this process, there is an acronym, LADME, which stands for Liberation (effective ingredient of a drug is released), Absorption (of the drug by the body), Distribution (through blood and tissues), Metabolism (conversion into compounds easier to eliminate), and Elimination (removal of drug metabolites from the body). In short, we could say that pharmacokinetics is interested in what the body does with the drug. There is a reciprocal term and scientific field, pharmacodynamics, which examines what a drug does to the body. Both fields are important to successful drug discovery and development.

Definice

Farmakokinetika je oblastí farmacie, která zkoumá pohyb léčiv v léčeném organismu.

Příklad použití ve větě

Hlavním cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak věk pacienta ovlivňuje farmakokinetiku těchto dvou léků používaných na léčbu vysokého krevního tlaku.

Poznámka

Kinetika znamená pohyb, farmakokinetika se zajímá o to, jak se léky pohybují v lidském (nebo jiném) těle poté, co jsou podány ústy, injekcí, inhalací nebo jinak; jak se přeměňují a distribuují v těle a jak se jich nakonec tělo zbaví. K popisu jednotlivých kroků tohoto procesu se používá akronym LADME, který znamená liberaci (účinná složka léku je uvolněna), absorbci (léku tělem), distribuci (skrze krev a tkáně), metabolizaci (přeměna léku na složky, které je jednodušší vyloučit) a eliminaci (odstranění zbytků léku z těla). Ve zkratce bychom mohli říct, že farmakokinetika se zabývá tím, co tělo udělá s léčivou látkou. Existuje i opačný termín a oblast vědění s názvem farmakodynamika, která se zabývá tím, co lék udělá s tělem. Obě oblasti jsou důležité pro objevování a vývoj léků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us