7
February
2019

Philanthropy /

Filantropie

Business Term of the Day

Definition

Philanthropy is the practice of acting to improve the conditions of disadvantaged people by contributing money or other resources – and very often also one’s time and talents – to good causes.

Example sentence

As part of its corporate social responsibility efforts, Voltic has again this year increased the amount of money it dedicates to philanthropy.

Comment

Philanthropy literally means “love of people”, and it is now commonly understood to refer to charitable activities for the benefit of large groups of underprivileged people or humanity as a whole. Because money donated for charitable purposes is tax deductible, philanthropy can be used as a means of (legal) tax optimization.

Definice

Filantropie je praxe chování za účelem zlepšení podmínek znevýhodněných lidí přispíváním peněz nebo jiných zdrojů – a velmi často také času a talentu – na dobročinné účely.

Příklad použití ve větě

V rámci svého úsilí pro firemní společenskou odpovědnost společnost Voltic tento rok opět zvýšila množství peněz, které věnuje na filantropii.

Poznámka

Filantropie doslova znamená „láska k lidem“ a dnes se obvykle chápe jako charitativní činnost prospěšná pro velké skupiny znevýhodněných lidí nebo lidstva jako celku. Jelikož peníze věnované na dobročinné účely jsou odečitatelné z daní, filantropii lze použít jako prostředek (legální) daňové optimalizace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us