29
April
2022

Phishing /

Phishing

Business Term of the Day

Definition

Phishing is the use of fraudulent electronic communication to acquire confidential and valuable information.

Example sentence

HappyBank issued a press release warning its clients about a new series of phishing attacks and advising proper ways to verify the bank’s actual website.

Comment

Phishing is a very common type of scam and many phishing attempts are successful. A typical phishing attack takes the form of an email from the scammer formatted to appear as if from a legitimate institution, such as a bank, requesting sensitive information from the intended victims or including a link to a fake version of the institution’s website. There are, however, many variants of phishing, including spearphishing (targeting a specific individual and tailoring the scam to that individual) and whaling (targeting high-ranking individuals), as well as various channels other than emails, such as telephone calls, text messages, and fake wireless networks. All such schemes are examples of what is known in IT security by the somewhat tongue-in-cheek term social engineering.

Definice

Phishing je využití podvodné elektronické komunikace k získání důvěrných a cenných informací.

Příklad použití ve větě

Společnost HappyBank vydala tiskovou zprávu, ve které varovala své klienty před novou sérií phishingových útoků a doporučila správné způsoby ověření skutečného webu banky.

Poznámka

V češtině se také nazývá rhybaření. Jde o velmi častý typ podvodu a mnoho phishingových pokusů je úspěšných. Typický phishingový útok má podobu emailu od podvodníka formátovaný tak, aby vypadal jako od legitimní instituce, například banky, a vyžadující citlivé informace od zamýšlených obětí, nebo obsahující odkaz na falešnou verzi webu takové instituce. Existuje ale řada variant phishingu včetně spearphishingu (cílení na konkrétní osobu a přizpůsobení podvodu této osobě) a whalingu („velrhybaření“ – cílení na vysoce postavené osoby) a kromě emailů také dalšími kanály, jako telefonní hovory, textové zprávy nebo falešné bezdrátové sítě. Všechny tyto praktiky jsou příklady toho, co se v IT bezpečnosti označuje mírně ironickým termínem sociální inženýrství.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us