2
April
2019

Physical inventory /

Fyzická inventura

Business Term of the Day

Definition

Physical inventory is the process of determining the level of physical stocks an organization has on hand.

Example sentence

Our bookstore’s physical inventory determined that we are missing dozens of the books we had received from publishers for selling on a commission basis.

Comment

Companies perform regular physical inventories to confirm that their accounting or enterprise resource planning records correspond with physical reality. Physical inventory may help uncover certain cases of clerical errors and/or workplace theft. The term physical inventory may also be used in referring to the actual goods, materials or other items that an organization has in stock. For example: “We have 3 copies of the book in physical inventory, but we can order more if the need arises.”

Definice

Fyzická inventura je proces stanovení úrovně fyzických zásob, které má organizace k dispozici.

Příklad použití ve větě

Ve fyzické inventuře našeho knihkupectví jsme stanovili, že nám chybí desítky knih, které jsme dostali od nakladatelů k prodeji v komisi.

Poznámka

Společnosti provádí pravidelné fyzické inventury, aby potvrdily, že jejich účetní záznamy nebo záznamy z plánování podnikových zdrojů souhlasí s fyzickou realitou. Fyzická inventury může pomoci odhalit některé případy administrativních chyb a/nebo krádeží na pracovišti. Anglický termín „physical inventory“ také může označovat „fyzický inventář“, tedy skutečné zboží, materiály nebo další položky, které má organizace na skladě. Například: „Ve fyzickém inventáři máme 3 kopie knihy, ale v případě potřeby můžeme objednat více.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us