27
June
2019

Planned obsolescence /

Plánované zastarávání

Business Term of the Day

Definition

Planned obsolescence entails purposefully and by design reducing the useful life of a product.

Example sentence

The new CEO at RedDragon immediately issued a statement repudiating the company’s previous planned obsolescence practices and declaring that the company’s next drones will be the best and sturdiest on the market.

Comment

Also called designed obsolescence and built-in obsolescence, the presumed benefit of this practice is to increase long-term sales volumes through inducing repeated purchases of the same or updated product. This comes at the cost, however, of potentially reducing customer satisfaction and brand loyalty, increasing the use of energy and raw materials, and enlarging the ecological footprint of the product, producer, and user. In addition to using materials of inferior quality and engineering a design for lower useful life, companies may also try to incite buyers to replace their products early due to moral obsolescence, which occurs when the product being replaced is perceived as old and outdated even though there is nothing functionally wrong with it.

Definice

Plánované zastarávání spočívá v úmyslném a záměrném snížení životnosti produktu.

Příklad použití ve větě

Nový generální ředitel společnosti RedDragon okamžitě vydal stanovisko, které odsuzovalo předchozí praktiky plánovaného zastarávání, a prohlásil, že příští drony společnosti budou nejlepší a nejodolnější na trhu.

Poznámka

Předpokládanou výhodou plánovaného zastarávání je zvýšení objemu dlouhodobých tržeb prostřednictvím opakovaných nákupů stejného nebo aktualizovaného produktu. Toto však jde na úkor potenciálního snížení spokojenosti zákazníka a loajality ke značce, zvýšení spotřeby energie a surovin, a zvýšení ekologické stopy produktu, výrobce i uživatele. Kromě využívání méně kvalitních materiálů a navrhování designu pro nižší životnost mohou společnosti také vybízet kupující k tomu, aby svoje produkty nahradili dříve prostřednictvím morálního zastarávání, ke kterému dochází, když je nahrazovaný produkt vnímán jako starý a zastaralý, ačkoli s ním není nic v nepořádku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us