1
July
2019

Plus/Delta /

Plus/Delta

Business Term of the Day

Definition

Plus/Delta is an evaluation tool that consists of listing advantages (pluses) and ideas for improvement (deltas).

Example sentence

Even though the team was initially not very receptive to the Plus/Delta format, we got used to it fairly quickly.

Comment

Plus/Delta assessment offers space for giving due praise and brainstorming constructive feedback while limiting non-constructive criticism. Deltas should be phrased not as negatives but as things that might be changed to get a better outcome next time. The Plus/Delta framework is used for evaluating projects, events, presentations, and meetings.

Definice

Plus/Delta je vyhodnocovací nástroj, který sestává ze zaznamenání výhod (plusy) a nápadů na zlepšení (delta).

Příklad použití ve větě

Ačkoli náš tým nebyl zpočátku příliš vstřícný k formátu Plus/Delta, vcelku rychle jsme si na něj zvykli.

Poznámka

Plus/Delta vyhodnocení nabízí prostor na patřičnou chválu a brainstormování konstruktivní zpětné vazby, a omezuje nekonstruktivní kritiku. Delty by neměly být formulovány jako negativa, ale jako věci, které by bylo možné změnit, aby příště bylo dosaženo lepšího výsledku. Rámec Plus/Delta se používá pro zhodnocení projektů, událostí, prezentací a schůzek.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us